35 photos

Lotus of the HeartLondon | UKLama Yeshe | Kagyu Samye Dzong | London Tibetan Buddhist Centre for World PeaceSangha | Kagyu Samye Dzong | London Tibetan Buddhist Centre for World PeaceCoconut Lagoon | Kumarakom | KeralaAni Drolma | Kagyu Samye Dzong | London Tibetan Buddhist Centre for World PeaceRenovations | Kagyu Samye Dzong | London Tibetan Buddhist Centre for World Peace